Publication: Wąwolnica Jews and their Cemetery

Pawel Sygowski from our partners Stowarzyszenie “Studnia Pamieci” (Well of Memory) presents his new book about the Jewish cemetery in Wąwolnica -Żydzi wąwolniccy i ich cmentarz.

Authored by Studnia Pamięci

Żydzi wąwolniccy i ich cmentarz

Available for free

Download File

'Publication: Wąwolnica Jews and their Cemetery' Authored by Studnia Pamięci